Finansowanie

Usługi w zakresie pozyskiwania finansowania na inwestycje efektywne energetycznie.


Sprawdź

Wdrażanie

Wdrażanie systemów zarządzania jakością wg norm: PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834, PN-EN ISO 9001.


Sprawdź

Doradztwo

Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem dotacji ze środków krajowych i UE

Sprawdź

Preferencyjne pożyczki

Przygotowanie wniosków o finansowanie pożyczkowe ze środków regionalnych instytucji udzielających pożyczek na rozwój, m.in. Fundusz Górnośląski SA. Oprocentowanie już od 0,25% w skali roku. Maksymalny okres spłaty do 10 lat.

Firma

Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od sierpnia 2014 roku. Działamy na terenie całej Polski. Oferta, którą tworzymy jest dopasowana do potrzeb klientów. Przedsiębiorstwo BEST CONSULTING PLUS tworzy swoją ofertę w oparciu o wieloletnie doświadczenia wynikające ze współpracy z różnymi firmami. W ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:
- Usługi w zakresie pozyskiwania finansowania na inwestycje efektywne energetycznie.
- Wdrażanie systemów zarządzania jakością wg norm: PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834, PN-EN ISO 9001.
- Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem dotacji ze środków krajowych i UE.

Finansowanie

Finansowanie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej

W ramach tej grupy usług proponujemy wsparcie w zakresie doboru rozwiązań efektywnych energetycznie, przynoszących określone korzyści inwestorom w postaci redukcji kosztów działalności. Na tego typu rozwiązania proponujemy finansowanie preferencyjne z funduszy ochrony środowiska, funduszy na innowacje, innych. Usługi kierowane są do przedsiębiorców, osób fizycznych i gmin.

Monitorowanie efektu ekologicznego

System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”

Mając na uwadze powyższe wymagania oferujemy Państwu:

 1. monitorowanie efektu ekologicznego wg wymagań Funduszu
 2. weryfikację istniejących układów pomiarowych pod kątem zbierania danych niezbędnych do wyliczenia efektu,
 3. opracowanie systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danych związanych z przeprowadzoną modernizacją,
 4. doradztwo związane z utrzymaniem efektu ekologicznego w okresie sprawozdawczym oraz doradztwo w zakresie maksymalizacji oszczędności energii w obiektach objętych projektem,
 5. wykonanie raportów rocznych w wyznaczonych przez Fundusz terminach,
 6. przedstawienie do weryfikacji rocznych raportów, zgodnie z wymaganiami Funduszu,

Wdrażanie

PN-EN 1090

Norma dotyczy wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych budowlanych chcących wprowadzić na rynek unijny swoje wyroby. W celu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych producent musi zapewnić działanie zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wg zasad przewidzianych w normie zharmonizowanej PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”.
POMAGAMY W UZYSKANIU ZNAKU CE NA KONSTRUKCJE STALOWE

PN-EN ISO 3834

Seria norm PN-EN ISO 3834 przeznaczona jest dla zakładów produkcyjnych, które podczas procesu produkcji elementów metalowych stosują procesy spawalnicze. Norma określa wymagania które zakład powinien spełnić aby procesy specjalne jakimi są procesy spawalnicze były prowadzone poprawnie, a końcowy wyrób w postaci skomplikowanych spawanych elementów metalowych był najwyższej jakości.

PN-EN ISO 9001

Norma PN-EN ISO 9001 jest międzynarodową normą określającą wymagania stawiane systemowi zarządzania jakością w organizacji. Celem wprowadzenia Systemu Zarządzania jest ukierunkowanie przedsiębiorstwa na zrozumienie potrzeb klienta, określenie procesów mających wpływ na jakość wykonywanych wyrobów, uporządkowanie zarządzania tymi procesami, ciągłe doskonalenie systemu, a w rezultacie spełnienie wymagań i oczekiwań klienta.

Doradztwo

Usługi obejmują diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa oraz propozycję rozwiązań usprawniających działalności firmy.

Kadra przedsiębiorstwa posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług doradczych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i planowanie rozwoju. Realizowane dotychczas usługi obejmują każdorazowo diagnozę sytaucji przedsiębiorstwa, a następnie na jej podstawie propozycję rozwiązań usprawniających dzialalność przedsiębiorstwa i ich wykonawstwo. Oferta usług doradczych obejmuje następujące działania:


 • Doradztwo w zakresie doboru źródeł finansowania
 • Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji unijnych
 • Doradztwo w zakresie inwestowania
 • Opracowanie audytów energetycznych
 • Doradztwo w doborze rozwiązań energetycznych i ich finansowanie

Referencje

Pomogliśmy już pozyskać finansowanie wielu przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom. Sprawdź co o nas myślą klienci w podanych przykładowych referencjach

Kontakt

W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

BEST CONSULTING PLUS,
UL. POLNA 6
41-935 BYTOM
536 574 640

POLITYKA PRYWATNOŚCI